Üdvözöljük megújult honlapunkon!

Az ember, természeténél fogva, egyaránt gondolkodik szavakban és képekben. Ám a ne­veléstudomány mostanáig túlnyomórészt a tanítás és tanulás verbális dimenzióira összpontosított. Ez részben a könyvnyomtatás következménye: Comenius és mások azon erőfeszítéseinek dacára, hogy a szövegeket az oktatás szolgálatában képekkel ötvözzék, utóbbiak háttérbe szorultak. Mai hálózott, digitális környezetünkben azonban a képek könnyen hozzáférhetők, és éppoly könnyen kezelhetők, mint a leírt szavak. Új kihívásokkal állunk szemben: ezekre keres válaszokat a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Műszaki Pedagógia Tanszékén megalakult Képi Tanulás Műhely (Visual Learning Lab – VLL). Célunk a vizuális technológiák – a kép, a film, a videó és az interaktív digitális médiumok – használatának előmozdítása, és a vizuális tanulás valamennyi mozzanatára vonatkozó magas színvonalú kutatás folytatása.