1. (2016/1): Sipos Júlia, „Képi reprezentáció és hitelesség a 21. századi mé­di­a­tar­talom elő­állításban” / Deli Eszter, „Új ecset, új vászon: A modern képkorszak lehetőségei és kihívásai”.
  2. (2016/2): James Kimble – Trischa Goodnow / Aczél Petra, „On Invisuality” (to appear).
  3. (2016/3): Nyíri Kristóf, „Elfelejtett képelméletek” / Veszelszki Ágnes, „Egy szi­get körül­hajózása”.
  4. (2016/4): VISUAL LEARNING: Virtual – Visual – Veridical. 7th Visual Learn­ing Con­ference Abstracts.
  5. (2017/1): Virág Ágnes, „Forceville monomodális és multimodális metafora­el­mé­le­te” / Jávor-Szelid Veronika, „Szó – kép: A vizuális metafora a kognitív nyelvészet pers­pek­tí­vájából”.